december 29, 2012

Weer zonder angst leven

Ik ben nu al weer een heer wat jaar coach. Vóór deze nieuwe periode in mijn leven zat ik in het bedrijfsleven. Vanaf 1993 had ik mijn eigen bedrijf. Een fabriekje met 50 mensen die hele speciale apparaten maken voor de olie en gas industrie. Ik ben een techneut, die heel graag met mensen werkt. Mijn vraag was dan ook altijd: Hoe haal ik jouw talenten naar boven?

De zaak is verkocht en ik ben me gaan richten op die laatste vraag. Om meer kennis te krijgen ben ik me gaan toeleggen op NLP, Enneagram en Hypnotherapy. Wanneer je een praktijk start krijg je veel cliënten met evenzoveel vragen en wensen. Een vraag die veel voor komt is: Hoe kom ik van een angst af.

Hoe kom ik van mijn angst af.
Ik ben vanuit mijn studie “techneut” geworden, dus ik benader alles enigszins van de technische kant.
•    Je hebt een brein: Software
•    Je hebt een lichaam: Hardware
Als we geboren worden is de software niet geprogrammeerd. Vandaar dat kleine kinderen de meest gevaarlijke dingen doen: handen in vlammen, de weg op lopen, enzovoort. Zij hebben nog geen geprogrammeerde informatie die zij kunnen gebruiken als referentie, toch? 

Hoe ouder je wordt des te meer zintuigelijke informatie stop je in je brein. Deze informatie kan je dus zien als jouw referentie waarmee jij naar buiten kijkt, hoort, enzovoort. Het is jouw model van de wereld. Omdat jouw wereld uniek is, is de wereld van de buurman ook uniek. Wat weer betekent dat iedereen gelijk heeft en alles beredeneert vanuit zijn of haar beeld van de wereld. 

Als je dat realiseert, vind ik dat je niet meer mag verwachten, maar slechts nog verwonderen. Verwachten zie ik als een uitkomst van iets dat aan jouw beeld van de wereld moet voldoen. Een resultaat binnen jouw kaders. Je legt als het ware jouw wil op.

Op het moment dat ik ben gaan verwonderen, ging ik openstaan voor alle andere opties in het leven. Ik luisterde en keek of ik begreep wat de ander precies dreef. Ik onderzocht zijn wereldbeeld. Wil niet zeggen dat je eens hoeft te zijn.

Jouw gevulde brein is dus naar mijn idee jouw wereldbeeld. Omdat veel geprogrammeerd is in jouw jeugd, zijn er aardig wat zaken in gestopt die je op dat moment niet kon pareren. Als je klein bent durf je vaak niets tegen je ouders of grote(re) mensen in te brengen. Om toch met de omstandigheid om te gaan, ga je een mechanisme in werking zetten dat jou doet overleven. Je stopt een hoop zaken weg in een klein laatje.
Het leven is overleven.
We leven tussen de grenzen van pijn en plezier. We zijn bezig pijn te vermijden en plezier op te zoeken. Helaas meten we onszelf op jonge leeftijd regelmatig een gedrag aan dat eigenlijk niet wenselijk, maar op dat moment jouw helpt om meer plezier te beleven. In ieder geval geen klappen of een grote mond of straf. Je bent de ander aan het plezieren.

Het aangenomen gedrag gaat in tegen je diepste persoonlijkheid. Je authentieke ik. Je gaat een “mezelf” creëren. Tenminste, zo zie ik dat. Je hebt het namelijk altijd over IK en MEZELF. “Ik hou mezelf in de gaten”, of “Ik hou van mezelf”, of “Ik had mezelf niet in de hand”.
Wie is toch die ik en mezelf? Is de IK de pure JIJ en MEZELF je ego, maskers, ongewenste gedragingen? Soms kijkt mijn IK wel eens op een afstandje naar mijn MEZELF. IK kan dan van een afstandje de boosheid, frustratie, teleurstelling, enzovoort ervaren. Deze emotionele toestanden vind ik niet bij IK, maar bij MEZELF. Kan je het nog volgen?

Ik zie het MEZELF deel, dus als dat deel dat geworden is door af te wijken van mijn diepste IK. Het kritische stemmetje.

7 BELANGRIJKE TIPS OM VAN JE ANGST AF TE KOMEN

HOE ZOU JE HET VINDEN OM JE SNEL GOED TE VOELEN EN JE ANGSTEN ONDER CONTROLE TE HEBBEN?

  • MET EENVOUDIGE STAPPEN
  • VOOR ELKE ANGST TE GEBRUIKEN

Wat is dan die gedachte?

Als eerder vermeld, leven we tussen pijn en plezier. In je jonge leven ben je gaan ervaren wat toen pijn en plezier was. Je bent je overlevingsstrategie gaan bepalen. Je hebt een koers uitgezet die voor jou op dat moment het beste was. Maar is dat nog steeds het beste, NU?
Als jij in je jonge leven verschrikkelijk gestraft bent omdat je een keer een weerwoord had naar een van je ouders, is de kans nu sterk aanwezig dat je je commentaar maar inslikt. Je geeft nooit een weerwoord. Destijds werkte het (pa werd niet meer boos), alleen wordt je er nu moe van en geïrriteerd. Je hoort jezelf steeds zeggen: ”had ik maar…en een volgende keer zal ik …..”.

Dit alles geldt natuurlijk ook voor je angsten. Waar is dit ooit er ingeslopen. Wat doe je NU, dat voor je brein erg lijkt op wat je destijds deed. Waarom geeft je brein je een angstig gevoel en wilt het je weghouden van die actie? Waarom werpt het een blokkade op?
Je gedachten zijn dus je vrienden; het wil jou behoeden.
Ikzelf beschouw mijn gedachten als echte mensen. Waarom? Nou, je brein herkent niet het verschil tussen werkelijkheid en fictie. Dus de impact van jouw interne gesprek, wordt hetzelfde ervaren als een gesprek met een ander buiten jezelf.

Stel ik ben manager van een afdeling met 25 mensen. Er is iets gaande en een aantal zijn het ergens niet mee eens. Door deze mensen niet serieus te nemen, zal er altijd een spanning blijven tussen hen en mij.  Steeds zullen ze terugkomen op het heikele punt. Ik moet voortdurend alert zijn. Door te luisteren en ze te erkennen, zal er geen spanning zijn. Er ontstaat begrip.

Het is dus zaak de gedachten te gaan herkennen, voordat ze je onder spanning hebben gezet. Zo had ik laatst een directeur van een bedrijf bij me. Deze man vertelde me dat hij altijd enorm kwaad werd als iets mis ging. Hij gooide de deuren achter hem dicht en schreeuwde als een bezetene. Hij had zijn “MEZELF” niet in de hand.
Wie zijn die IK en MEZELF?

De oorzaak van zijn gedrag lag diep, daar ging ik op dat moment dus ook niet op in. Het enige advies dat ik gaf was: OK, als je weer die frustratie voelt opkomen, zeg dan tegen je gedachte: “Dank je wel dat je aanwezig bent. Maar nu even niet, ik ben bezig om iets op te lossen. Kijk even mee hoe ik dit rustig oplos. We kunnen er later even over hebben”.

In eerste instantie lachte hij me uit. Dit was toch wel te gemakkelijk. Twee dagen later belde hij om te zeggen dat het werkte. De woede die kwam opzetten, ging direct liggen nadat hij de paar woorden had gezegd die ik hem meegaf.

Wanneer je nu een angst hebt, kan je deze bekijken en analyseren. Je IK kan in gesprek gaan met jouw MEZELF. Je kan vragen stellen als:
•    Is het echt zo gevaarlijk?
•    Geldt die angst ook nu ik volwassen ben?
•    Wanneer heb ik dit voor het eerst meegemaakt?
•    Stel dat ik het wel doe, wat gebeurt er dan? Wat is daar erg aan?
•    Wie is er bij gebaat dat ik het niet of wel doe?
•    Wat win ik als ik het doe?
•    Wat win ik als ik het niet doe?
•    Wat win ik niet als ik het doe?
•    Wat win ik niet als ik niet doe?
Maak de stap en leer!

Wanneer jij voor jezelf besloten hebt dat de te nemen actie best spannend is, maar niet levensbedreigend is, kan je er voor gaan. Vraag aan je gedachte om mee te gaan om te ervaren dat het niet gevaarlijk is, maar dat het je veel gaat brengen.

Deze actie erkent je gedachte – deze mag er zijn – omdat het er in eerste instantie is om jou te behoeden van iets gevaarlijks. Wanneer je een DOEM gedachte hebt, maar er dan direct een DOE ding van.

Een DOEM gedachte zijn altijd zaken die gaan over iet sin het verleden of iets in de toekomst. Door direct actie te ondernemen, gaat die gedachte en het nare gevoel weg.

Naast deze oefening met je gedachte zijn er nog talloze manieren om van angsten, of andere mentale ongemakken af te komen.

Heel veel sterkte.

Groet,
Albert

Sablab Development